• 08:00 10/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 23 ngày 10/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 23 ngày 10/8 trên HTV7 - Quân được Chuột đưa đến một nhà trọ của Loan - một cô giáo đã nghỉ dạy và cũng là người có mối quan hệ đặc biệt với Lý Thẹo.