• 08:00 06/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 22 ngày 6/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 22 ngày 6/8 trên HTV7 - Trương Vũ muốn lật đổ Ông trùm để lên làm bá chủ thế giới ngầm. Quân và Châu nghi ngờ hắn mà không có chứng cứ.