• 11:00 05/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 21 ngày 5/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 21 ngày 5/8 trên HTV7 - Quân tìm đến lễ khánh thành chung cư Sài Gòn của ông Hai Phương, Trung Vũ định bắn anh nhưng Tâm Châu đã kịp ngăn lại.