• 18:46 18/09/2015
    Có gì trong “Thơ dành cho gái hư”?
    Emdep.vn - Một cuốn thơ ra đời với cái tít gây sốc. Càng sốc hơn khi tác giả của nó chịu chơi, tổ chức hẳn một chương trình PR hoành tráng từ lúc tập thơ manh nha xuất bản.