• 15:42 18/07/2016
    'Thiên Nga' trên vịnh Bái Tử Long bị mất đầu
    Emdep.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc xác định nguyên nhân Hòn Thiên Nga trên vịnh Bái Tử Long mới đây đã bị 'mất đầu', tuy nhiên việc khôi phục nguyên trạng gần như không thể.