• 08:30 12/11/2016
    Chuyện "hỏi vợ cho chồng", 40 năm sống kiếp chồng chung
    Emdep.vn - Không sinh được con trai cho nhà chồng, cụ Bùi Thị Kiệm đành chấp nhận sống kiếp chồng chung bằng cách lặn lặn lội hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Thanh Hóa để hỏi vợ cho chồng mình, hi vọng kiếm mụn con trai nối dõi tông đường.