• 11:50 06/10/2016
    Bệnh hô hấp vào mùa: 13 trẻ chung 1 giường!
    Emdep.vn - Phòng bệnh khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM những ngày qua quá tải, đông nghẹt trẻ em với 5-6 trẻ nằm chung một giường, đến hành lang cũng không còn chỗ để nằm...