• 20:00 04/03/2017
    Nếu một ngày tôi chuyển giới...
    Emdep.vn - Nếu có một ngày tôi chuyển giới, tôi sẽ dành cho em một tình yêu, mà thẳm sâu bên trong, em vẫn hằng mơ, vẫn đợi chờ.