• 10:00 21/10/2015
    "Cao giá" như gái ế!
    Emdep.vn - “Chủ động nhắn cho người khác một tin làm mất đi giá trị của em” đó là cái tuyên ngôn của gái ngoan để rồi bước sang đầu băm nhưng vẫn ế xưng ế xỉa.