• Trang chủ»
  • formorsa - Tổng hợp các tin về chủ đề formorsa
  • 09:30 24/07/2016
    Formosa chôn lấp chất thải ở đâu?
    Emdep.vn - Đến 23/7/2016 nhà chức trách đã phát hiện 8 điểm chôn lấp và xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh trên đất liền, tập trung ở thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Phù Ninh (Phú Thọ).