• 06:00 26/12/2016
    Chàng nói yêu lần đầu, đừng tin!
    Emdep.vn - Chỉ cần ngấm ngầm để ý xem chàng có những biểu hiện sau đây hay không là bạn biết ngay chàng là người yêu "lão làng" hay quả thật khù khờ như chàng nói.