• 19:00 31/05/2016
    Tiền duyên
    Emdep.vn - Người ta nói, ai cũng có những duyên tình kiếp trước, duyên này còn nợ thì kiếp này còn theo. Mối nhân duyên là mơ là thực, là ảo mộng trong suốt một cõi đời sau đó, bám riết theo ta mãi không buông.
  • 10:54 01/04/2016
    Dấu hiệu cho thấy bạn và người yêu có thể biết nhau từ kiếp trước
    Emdep.vn - Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu việc hai người yêu nhau có đơn giản là sự tình cờ hay họ có mối lương duyên từ tiền kiếp?