• 15:50 19/05/2016
    Không có tình trạng du lịch tình dục ở Việt Nam
    Emdep.vn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định Việt Nam không có loại hình du lịch tình dục, nhưng có thể có tình trạng tội phạm ấu dâm nhập cảnh thông qua con đường du lịch.