• Trang chủ»
  • doi thay - Tổng hợp các tin về chủ đề doi thay
  • 14:00 10/05/2017
    Còn thương nhau sẽ có lúc quay về...
    Emdep.vn - Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì có cố bao nhiêu cũng không có tác dụng. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Còn thương nhau sẽ có lúc quay về.