• 07:00 12/08/2016
    Trực tiếp Định mệnh tập 72 ngày 12/8
    Emdep.vn - Định mệnh tập 72 - Saras nghĩ đó là sự trừng phạt cho sai lầm của anh, Kumud – người con gái đã từng là của anh - bây giờ đã là của người khác