• 08:00 01/08/2016
    Trực tiếp Định mệnh tập 61 ngày 1/8
    Emdep.vn - Định mệnh tập 61 - Pramad đi đến và hỏi tại sao Kumud không nói với cha mẹ cô về tất cả mọi thứ, và về người chồng của cô đã đối xử với cô như thế nào