• 08:56 08/07/2016
    Định mệnh tập 38 ngày 8/7/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 38 - Ghuman đã lên kế hoạch mua chuộc Yash và mẹ anh để thực hiện âm mưu chia rẽ bố Saras và bố Kumud để chiếm đoạt tài sản.