• 08:00 27/06/2016
    Định mệnh tập 27 ngày 27/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 27 - Khi biết con trai mình phải đi tù, mẹ Yash như phát điên và cho rằng mọi lỗi lầm đều do Saras gây ra.