• 08:00 22/06/2016
    Định mệnh tập 22 ngày 22/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 22 - Saras đã cầm tay Kumud và hứa rằng sẽ không khiến cô bị tổn thương làm Kumud vô cùng bối rối, ngạc nhiên.