• 08:00 10/06/2016
    Định mệnh tập 10 ngày 10/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 10 - Kumud đã rất vui khi biết được rằng Saras không rời đi lên Mumbai mà sẽ ở lại đón lễ thả diều cùng gia đình cô.