• 08:00 08/06/2016
    Định mệnh tập 8 ngày 8/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 8 - Những câu trả lời thẳng thắn của Saras đã khiến ba Kumud rất hài lòng và nói rằng hai người họ đều cứng đầu y hệt nhau.