• 08:00 21/06/2016
    Định mệnh tập 21 ngày 21/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 21 - Saras đã cảm thấy rất hối hận khi làm Kumud tổn thương và anh không kìm được lòng mình định ôm cô nhưng Kumud đã tránh đi.