• 06:45 12/12/2015
    Điều Ước Thứ 7 tập 78: Chuyện cũ kể lại
    Emdep.vn - Điều Ước Thứ 7 tập 78: Do một số trục trặc nên tuần này, chương trình sẽ kể lại câu chuyện đầy cảm động về nghị lực phi thường của chàng trai Đặng Xuân Chinh.