• 13:00 06/10/2015
    Thu về trên dòng suối Yến
    Emdep.vn - Đến hẹn lại lên, thu lại về đem sắc nắng nhuộm vàng suối Yến (chùa Hương) và không quên điểm xuyết lấp lánh hoa súng đỏ, thu hút những ai yêu nhiếp ảnh tìm về sáng tác.