• 19:00 11/01/2016
    Truyền dịch khi mệt mỏi, ẩn họa khôn lường
    Emdep.vn - Dịch truyền cung cấp đường, muối, năng lượng...song bản chất vẫn là một loại thuốc. Cho nên khi sử dụng vẫn cần bác sĩ chỉ định, thăm khám trước khi sử dụng và có liều lượng nhất định