• 13:00 10/01/2017
    Đến Đà Lạt với Soobin Hoàng Sơn để cùng 'Đi để trở về'
    Emdep.vn - "Đồ ăn Đà Lạt thì phong phú còn con người lại rất thân thiện. Nếu được nghỉ ngắn ngày, chắc chắn Soobin sẽ chọn Đà Lạt để “an dưỡng” sau những ngày mệt mỏi.”. Đó là những gì Soobin Hoàng Sơn ấn tượng khi nhắc đến Đà Lạt.