• 14:00 06/10/2016
    Cảm động mẹ sinh 3 quyết định đẻ non để cứu con
    Emdep.vn - "Tôi cảm thấy có lỗi khi đã để hai chàng trai chào đời thiếu tháng trong khi chúng vẫn phát triển tốt trong bụng mẹ. Nhưng Pearl sẽ chết nếu tôi không làm điều đó, tôi không bao giờ hối hận vì quyết định này".