• 11:00 02/10/2015
    Cái tình của đàn ông...
    Emdep.vn - Rất nhiều người đàn ông không hiểu, cái tình của họ, hoặc sự biểu hiện của cái tình ấy là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng níu giữ một người đàn bà.
  • 09:00 01/10/2015
    “Muốn biết đàn ông tử tế hay không? Cứ có thai thì sẽ biết!”
    Emdep.vn - Không phải dọa, cũng không phải là thách thức sự tử tế của đàn ông. Bởi thách gì thì thách chứ phụ nữ đừng bao giờ dại dột mà mang thai để thử đàn ông, chỉ có trăm đường thiệt mà thôi!