• 13:00 27/07/2015
    Đàn ông à, đừng để người đàn bà của anh tự làm mọi thứ…
    Emdep.vn - Giá như, hôm ấy tôi không chứng kiến sự cô đơn của chị. Chị nốc rượu như Mỵ thèm đi đêm tình mùa xuân, ực một cái hết một ly, chẳng giống cái phong thái của một kẻ đang thưởng thức cái tao nhã, mà giống như một ả đàn bà đang tự đày đọa mình đến miền say để quên đi cái nỗi sầu bi thực tại.