• 10:00 28/09/2015
    Đàn bà mạnh mẽ bởi vì: "Yếu đuối thì để cho ai xem?"
    Emdep.vn - ​Có những khi chị thấy hoocmon đàn bà nữ tính của mình cao vọt lên, bỗng dưng chẳng muốn khóc mà nước mắt cứ chảy tràn, cái mạnh mẽ lặn xuống, cái yếu đuối trỗi dậy. Nhưng khi nhìn xung quanh bể đời mình, chị lại đậy ngay cái yếu ớt đàn bà của mình lại vì, yếu đuối thì để cho ai xem?