• 06:00 07/04/2017
    'Ti vi có thể tắt bất cứ lúc nào, còn vợ thì không'
    Emdep.vn - Nhiều khi tôi ước, kể ra nếu vợ là cái ti vi hay đại loại như vậy thì hay biết mấy. Phải ti vi thì tôi không thích xem lúc nào, sẽ tắt ngay lúc ấy. Còn vợ càng nói thì càng bù lu bù loa lên mà vô phương cứu chữa.