• 08:00 27/08/2015
    Đàn bà ơi, đừng than khổ nữa!
    Emdep.vn - Tại sao phụ nữ cứ mở miệng là than khổ than phiền? Tôi ngẫm thấy, sướng khổ chẳng phải là đặc ân của giới nào, làm người thì ai cũng trải qua bể khổ. Và không ít phụ nữ vẫn hạnh phúc vì được “khổ” đó thôi!