• 10:17 26/10/2015
    Cao lầu - món ngon khó quên nơi phố Hội
    Emdep.vn - Người ta vẫn tranh luận về nguồn gốc cao lầu nhưng điều không thể phủ nhận là sự sáng tạo, tài hoa của người Hội An đã khiến món ăn trở nên vang danh thiên hạ.