• 10:00 04/08/2015
    4 bước giúp nàng lên đỉnh nhiều lần mỗi khi làm "chuyện ấy"
    Emdep.vn - Phụ nữ không chỉ đạt được cực khoái một lần duy nhất mà còn có thể tiếp tục "lên đỉnh" nhiều lần mỗi khi làm "chuyện ấy". Tuy vậy, việc họ đạt thêm cực khoái như thế nào lại phụ thuộc vào phương pháp khơi gợi từ những người đàn ông.