• 06:00 11/08/2015
    Nhìn lại 10 vụ bê bối lớn của các công ty danh tiếng trên thế giới
    Emdep.vn - Thế giới vẫn còn nhớ đến nhiều vụ bê bối kinh doanh lịch sử, như vụ việc của Enron trong năm 2002 khiến nhiều người Mỹ mất việc và thay đổi các chính sách về kiểm toán. Và còn nhiều vụ bê bối khác đã được đưa ra ánh sáng và khiến chúng ta chưa hết bàng hoàng.