• 07:00 19/10/2015
    Cứ tưởng nàng dâu tốt...
    Emdep.vn - Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xưa nay là chủ đề muôn thuở được đưa ra mổ xẻ. Cái chuyện nàng dâu xem mẹ chồng như mẹ đẻ hiếm như việc “đãi cát tìm vàng”.