• 16:00 10/03/2016
    Rơi nước mắt vì suất cơm văn phòng bị bớt xén
    Emdep.vn - Một cuộc triệu tập gấp được diễn ra, với sự có mặt của ban kiểm tra tập đoàn và đích thân ông tổng. Cái nhà bếp tội nợ chỗ chúng tôi được giải tán và những người lao động chân tay được hỗ trợ cơm ăn trưa đúng nghĩa.