• 06:34 23/03/2016
    Tấm lòng thơm thảo ở quán cơm 2000 đồng
    Emdep.vn - Quán cơm 2000 đồng đầu tiên xuất hiện giữa trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã góp phần làm giảm gánh nặng mưu sinh cho nhiều người dân lao động nghèo.