• 07:00 26/10/2015
    Muối mặt vì vợ quá vô duyên
    Emdep.vn - Giờ đây, tôi mới bẽ bàng nhận ra cái chăn nào cũng có rận cả. Vợ tôi thoái mái và vô tư, vô tâm đến mức… vô duyên hết thuốc chữa.