• 16:00 07/01/2015
    "Chắc gì nó đã là con tôi"
    Emdep.vn - Khi bạn em thông báo cho anh người yêu rằng nó đã có thai thì anh ta tỉnh bơ, hỏi lại bạn em là có chắc không.