• 06:00 04/04/2016
    Ức chế vì láng giềng như cái "giếng làng"
    Emdep.vn - Ối giời ơi là giời! Cái trò bệnh hoạn khốn nạn gì thế này? Tôi không kiềm chế được, tôi cầm gậy đánh ông ta túi bụi. Tay tôi đánh, mồm tôi la: “Này thì chửi bà này, này thì ném rác sang nhà bà này. Này thì gạ gẫm này. Đồ khốn nạn. Ối giời ơi là giời, ơi xóm giềng ơi sang mà xem nó sàm sỡ tôi”...