• 07:00 24/07/2016
    Lợi thế ít ai biết của đàn ông sợ vợ
    Emdep.vn - Tiết kiệm tiền tốt hơn, thăng tiến tốt hơn, sống lành mạnh hơn... là những ưu thế vượt trội đặc biệt của người đàn ông biết sợ vợ. Đây là kết quả sau quá trình đúc kết của các nhà nghiên cứu.