• 06:00 11/10/2015
    Éo le: Chồng đình sản 2 năm, vợ vui mừng báo…có thai!
    Emdep.vn - Khi thấy vợ hoan hỉ báo có thai, Hậu đâm ra choáng váng. Lẽ nào đợt đình sản ấy đã không thành công, phen này thì công danh sự nghiệp tiêu tan cả, Hậu quyết định giấu vợ đi khám lại, và bác sỹ thông báo kết quả cuộc đình sản thành công và kết quả biểu đồ của anh là…0%.