• 15:00 18/08/2015
    Chồng ở nhà nội trợ và nỗi nhục "ăn bám vợ"!
    Emdep.vn - Vì vợ bận rộn, tôi lại làm hành chính, 5 giờ chiều đã tan sở nên tất nhiên, chuyện chợ búa, cơm nước, đưa đón con cái… tất cả được giao lại cho tôi.
  • 11:34 26/08/2014
    Lấy chồng bất tài, khổ trăm bề
    (Em đẹp) - Bình và Vân yêu nhau chưa chín muồi nhưng vì “bác sĩ bảo cưới” nên vạn bất đắc dĩ phải thành vợ chồng để hợp thức hóa cái thai, để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến sĩ diện của hai bên gia đình.