• 07:00 31/12/2015
    Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2016
    Emdep.vn - Vợ sinh con, chồng được nghỉ chăm vợ từ 5 – 14 ngày; thẻ căn cước công dân bắt đầu được cấp từ ngày 1/1/2016;... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2016.
  • 14:25 30/09/2015
    Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10
    Emdep.vn - Mang ngoại tệ trên 5.000 USD qua cửa khẩu phải khai báo hải quan; chỉ được nhập một ôtô, một xe máy; Hành lý nhập cảnh không quá 10 triệu đồng sẽ được miễn thuế nhập khẩu,... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10.