• 10:00 14/11/2016
    Kế 'dạy vợ đoảng' của các ông chồng
    Emdep.vn - Thấy vợ hốt hoảng hỏi "anh vứt cái máy rửa mặt tiền triệu của em à", anh Tùng đủng đỉnh "Ừ, cứ bày bừa ra, để anh dọn thì chỉ có vào thùng rác".