• 12:44 22/07/2016
    Chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016
    Emdep.vn - Việt Nam xếp thứ 5, cao nhất châu Á trong Chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016 do tổ chức nghiên cứu kinh tế-xã hội New Economics Foundation (Anh) vừa công bố. Theo đó, Costa Rica xếp hạng 1 trong danh sách này.