• 08:00 12/01/2016
    Kết quả kiểm nghiệm 10 mẫu đũa dùng một lần ở VN
    Emdep.vn - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia lấy mẫu các sản phẩm đũa dùng 1 lần trên thị trường để kiểm nghiệm các chất tẩy trắng, kết quả cho thấy 10 mẫu đũa lấy trên thị trường đều âm tính với chất tẩy trắng.