• 17:31 19/04/2016
    Nhện trong chai nước Sting: Cục ATTP tiếp nhận làm rõ
    Emdep.vn - Khách hàng phát hiện 2 con nhện trong chai nước Sting của Pepsico Việt Nam và khiếu nại. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty khẳng định, bằng mắt thường không thể biết được sản phẩm có phải của nhà sản xuất hay không? Vì vậy, Cục ATTP đã tiếp nhận để làm rõ.