• 19:00 30/10/2016
    Bức ảnh đôi giày bẩn trước cây ATM gây xúc động mạnh
    Emdep.vn - "Thực ra, bác bảo vệ nói với người công nhân rằng không sao cả, nếu sàn bẩn sẽ lại có người lau dọn nhưng người công nhân nói rằng 'Giày của tôi toàn bùn.' Sau đó, cởi giày và vào bên trong," Tiểu Trương kể lại.